این بخش آرشیو سایت قدیمی است که از سال 89 تا 99 فعال بود!

لینک های دانلود در این بخش فعال نیستند !

اما فایل ها در بخش های جدید سایت قابل دسترس هستند. درباره سایت قدیمی زخمه های عاشقانه بیشتر بخوانیم ...

 
دلبـــــــرا یوســفی  و  من چو زلیــخای دگر
 
تو یکی عشــوه گر و من همه شیــدای دگر
 
چو من آیـــــد به جهان عاشق زاری هر گاه
 
رخ بیتــــــــــای تو  را  یــافت شود  تای دگر
 
شده از هجـــــــــر تو جـــانم به  بیــابان وفا
 
جان مــجنون مــرا  بـاش تو  لیــــــــلای دگر
 
در ســـــر مســـت هـــوای سر کــوی تو بود
 
چه کنم شهر غریب است و من از جای دگر
 
نیست ممکن به جهان وصل تو آید  بر دست
 
که به وصـل تو امیـــد است به دنیــــــای دگر
 
به جــــهان آتش آهــــی چو من آیـــد هر گاه
 
دلبـــری را  دلـــی آید چـــــــــو تو  خارای دگر
 
مانـــــــده  بودیم  سر حــــلّ  معّمای  جهــان 
 
گــره زلــف تو  هـــم گـــــــــشت  معمّای دگر
 
گر تو را میـــل به دریاست به چشمـان من آی
 
که هـــــمه شب  شده  در هجر تو دریای دگر
 
هر کجا شیـــونی از دل بــه دهـــان است مرا
 
یعنی از  زلـــــــف تو  دل  رفتـه  به  یغمای دگر
 
چون نباشد چو تو معشوق و چو من عاشق زار
 
نامـده اســـت و نه بــیاید به جــــهان مای دگر
 
نــــای صـــوفی  اگـر آوازه ی این عشق سرود 
 
بشنـــوی  چنـــــــد  گهی  بعد  تو از  نای دگر
 
 
مهران نيك سيما (صوفي)
 
 
 
واقعا اشعار صوفی عزیز را دوست دارم. روزی را می بینم که بر دیوان اشعار ایشان تفعل بزنند...
 

 
این هفته با تمام بدی ها و حوادث بدش سپری شد...
هر لحظه منتظر خبر بدی بودم ! و چه ناگهان می آمد این شبیخون بلا ...
یکی از دوستان عزیز را از دست دادیم...
"نفس " مهربان که همه دوستش داشتیم و ما را با خاطرات مهربانی و لطفش تنها گذاشت
در بهت و ماتم از دست دادن نفس بودیم و دست به دعا برای شفا ماریای مهربان که بستری بود و خدا را شکر که بهبود پیدا کرده اند.
و چه لحظه های پر اضطرابی بود برای همه ما...
و هر قدمی که برداشتم در این هفته انگار برای من همه چیز سر جایش قفل بود...
دنیا حرکت می کرد و من ایستاده بودم
دردسر های دانشگاه هم افزون شد...
 
خدایا چند بار ایمانم را چک می کنی که سر جایش باشد؟!
محکم محکم است! شک نکن
نیازی به امتحان نیست, باور کن.
همیشه می گویی من به تو اعتماد کنم
این بار تو به من اعتماد کن...
 
 

دانلود نت آهنگ
بی قرار
تنظیم برای تار و سه تار
 

 

 
☼☼☼
 
دانلود نت آهنگ
اشک و آه
 
تنظیم برای تار و سه تار
 
 
☼☼☼
دانلود نت آهنگ
بگریم
تنظیم برای تار و سه تار
 

 
دانلود قطعه تصویری اجرا آهنگی از استاد صبا
توسط اساتید پایور , بدیعی و تهرانی
 
☼☼☼
 
دانلود با فرمت مناسب موبایل
 
 
 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل ، شركت در  تالار گفتگو و استفاده از دفعات دانلود نا محدود در سايت ثبت نام كنيد

 

یار مـــــا معشوق صدها یوســــــف کنــــعانی است

پس چــــــه غــم گر یوسفی در بند غم زندانی است

داستــــــان  بی سر  و ســــــامانی ما تـــازه نیست

عاشقـــــان را از ازل انـــــدوه بی ســـــامــانی است

ناز مــــــه رویــــان عالـــــم جملـــــه پیدا شد ولــی

عشـــوه ی آن نازنیــــن با جان مـــــن پنهــانی است

گفتمــــش در بر گـــــدایان بستـــــه ای آخــــر چرا ؟

گفــــت لب بر هم بنه کاین شیوه ی سلطانی است

غم مخــــــور ای دل به حیـــــرانی خود در راه عشق

عشق او را هفت شهر است و ششم حیرانی است

آیت چــــــــشم تو را تفسیــــــر با خـــــــون میکنند

غـــــــمزه ی چشـمت چو صدها آیه ی قرآنی است

تا که ســــــرگردان عشقت گشتــــه ام بــــاری بتا

سر بگردان سوی ما کـــاین رسم سرگردانی است

صـــــــوفیا هر درد را درمانــــــی است امّـــــا دریغ

درد هـــــجران  رخ  او  درد  بی  درمـــــــانی است

 

 

مهران نيك سيما (صوفي)

 

17 اسفند ماه سالگرد درگذشت استاد عبادي عزيز

استاد شجريان به همراه ني استاد موسوي بر مزار عبادي خيام را به ياد آورد...

 

ياران موافق همه از دست شدند

در پاي اجل يكان يكان پست شدند

بوديم به يك شراب در مجلس عمر

يك دور زما پيشترك مست شدند

 

استاد روح ا... خالقی در کتاب سر گذشت موسیقی در مورد استاد عبادی چنین گفته است: احمد عبادی در سال 1285 متولد شده ، او فرزند میرزاعبداله استاد بی بدیل تار و سه تار است. خانه میرزاعبداله کانون گرم و محفلی بی ریا برای اهل هنر بود و احمد عبادی هنگامی که بیش از هشت سال نداشت در این محفل با فرا گرفتن ضرب، به ترانه های ضربی مو سیقی آشنا شد. احمد شروع به نواختن سه تار کرد که سایه پدرش از سرش دور شد و وی از تعلیمات پدر محرروم گردید ولی چون آتش عشق موسیقی در دلش شعله ور بود نزد خواهران خود مولود و مولوک که از تعلیمات پدر برخوردار شده بودند ، اصول نوازندگی را آموخت و به جایی رسید که در سن هجده سالگی سازش شنید نی بود.

 

ادامه متن را از اينجا بخوانيد...

 

مديافاير دوباره رويا شد...

 

دانلود دو مجموعه تك نوازي سه تار از استاد عبادي

 

دانلود مجموعه اول

پزشين گيگ

 

 

☼☼☼

 

دانلود مجموعه دوم

پرشين گيگ

 

 

 

زمستان هم تمام شد...

اما هنوز بوي بهار نمي آيد !

 

به نظر مي رسد قالبي كه تازه طراحي كرده بودم چندان جالب نبوده است. راستش را بخواهيد بعد از چند روز براي خودم هم خسته كننده شده بود و دلم براي همين قالب فعلي تنگ شد. خانه تكاني عيد را مي گذارم براي بعد از عيد ...

 

دانلود نت آهنگ

گفتم - گفتا

 

 

☼☼☼

 

دانلود نت آهنگ

عاشق ساز

 

 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل ، شركت در تالار گفتگو و استفاده از دفعات دانلود نا محدود

در سايت ثبت نام كنيد

درخت آلو ، كوهسنگي مشهد/ عكس از آرام

 

گر چو می در خمره صدهــا سال جوشـــم میخری ؟

گر هـــــــــزاران بار جـــــــام مــی بنـــوشم میخری ؟

همچو سقا کوچه ها میگـــردم از شــــب تا به صبح

آب چشمی  دارم ای ساقـــی به دوشــم میخری ؟

رفــــــت تــــاثیر می و جــان و دلم هشیـــــار گشت

من پی بیهوشی ام  ای  دوست  هوشم میخری ؟

کار من از محــــــــرم و نامحــرم آنسوتر  شده است

از  برای جرعــــــه ای  بانگ  سروشـــــــم میخری ؟

یوسفـــی هستم  بهــــــایم  بیشتر  از عالمیست

حلقــــــــه آویزم  اگر  من هم  به  گوشم میخری ؟

گفت صوفــــــی غیر اینها چیـــــــــز  دیگر هم بود ؟

گفتمش ای دوســت من جان میفروشم میخری ؟

 

مهران نيك سيما (صوفي)

امتحان ها هم تموم شد. تقريبا خوب هم تموم شد.

بعد از سه سال اولين كسي بودم كه از يكي از استادامون نمره بيست گرفتم. اون هم يك درس چهار واحدي تخصصي!!!

يكي از مقاله هام هم توي همايش ملي امسال پذيرفته شد. ‌‌دو هفته ديگه ...قوچان ...

اينها رو گفتم كه  براي تاخير در بروز رساني سايت بهانه داشته باشم

 

☼☼☼


روزهاي برفي اين شهر رو هم ديدم

لذت قدم زدن روي زمين يخ زده

روز هاي عادي آدم به قدم هايي كه بر مي داره و اينكه چه اتفاقي بعد از برداشتن هر قدم مي افته فكر نمي كنه

اما روز هاي برفي چرا...

بعد از چند سال يه حس قديمي سراغم اومد

سالهاي نحس زندگي تو شهر مشهد .

اون موقع ها هر چيزي كه ذهنم رو آزاد كنه برام جذاب بود

هر چيزي كه من رو از دنياي بي رگ و ريشه اي كه توش زندگي مي كردم دور كنه

سه سال، زمستون ها اين حس رو مديون پرويز ياحقي بودم

سرماي سخت اون سال ها و يخبندان شديد

آبي كه از ناودون مغازه ها مي ريخت به وسط پياده رو نرسيده يخ زده بود

كلاس ساعت 8 شب تموم مي شد.

مسيري رو كه با ماشين مي شد 20 دقيقه اي اومد پياده گز مي كردم. يك ساعت و ده دقيقه

و از خيابوني هم ميومدم كه يك طرفه بود و راه پشيموني نداشت، كه البته هيچ وقت هم پشيمون نشدم

گوشي ها رو مي ذاشتم توي گوشم ، آلبوم طراوت يك يا دو رو مي گذاشتم و مستي شروع مي شد

گرم گرم...

اون موقع شب و توي اون سرما كمتر كسي بيرون بود

چه لذتي داشت ديدن درخت هاي سفيد پوش

بيشتر طراوت 2 رو گوش مي دادم

درست بعد از تموم شدن قسمت اول مي رسيدم به يك چهار راه شلوغ

تا قسمت دوم آلبوم شروع بشه و دوباره جادو بشم فرصت بود كه از خيابون رد بشم

و قسمت دوم شروع مي شد تا چهار راه دوم

از اونجا تا خونه ده دقيقه اي راه بود كه اون تكه رو هم با اسد الله ملك مي رفتيم!

چند ثانيه آخر آهنگ رو بايد در خونه مي ايستادم تا تموم بشه...بعد در رو باز مي كردم مي رفتم تو

و زندگي تمام مي شد ؛ تا فردا شب !

 

آرام

28/11/1390

 

 

دانلود آلبوم طراوت 1

ويلون پرويز ياحقي

 

 

دانلود آلبوم طراوت 2

ويلون پرويز ياحقي

 

 

 

كوي مي فروشي

ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم

دل به مهر باده نوشان بسته ایم

جان بکوی می فروشان داده ایم

در به روی خود فروشان بسته ایم

بحر طوفان زا دل پر جوش ماست

دیده از دریای جوشان بسته ایم

اشک غم در دل فرو ریزیم ما

راه بر سیل خروشان بسته ایم

بر نخیزد ناله ای از ما رهی

عهد الفت با خموشان بسته ایم

 

رهي معيري

 

 

دانلود نت آهنگ

من از روز ازل

 

 

دانلود نت آهنگ

يار رميده

 

 

قالب جديد سايت رو با اين پست راه ادازي كردم

لطفا در نظرسنجي اين قالب كه در گوشه سمت چپ سايت هست شركت كنيد

قالب قبلي رو مي تونيد از اين آدرس ببينيد

 

 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل ، شركت در تالار گفتگو و استفاده از دفعات دانلود نا محدود

در سايت ثبت نام كنيد

درود بر فردوسي پاكزاد .

 به مناسبت زادروز  فردوسي بزرگ 

 

 

چو ايران نباشد تن من مباد

همين نيم خط براي فردوسي شدن او كافي بود ...

 

امروز امتحان خوبي داشتم. البته روز هاي قبل هم همه امتحان ها خوب بودند. سه روز ديگه دو تا امتحان توي يك روز دارم.اما با اين مناسبت  عزيز اجازه سكوت به خودم ندادم.

 

 

چند تصنيف و ترانه قديمي تقديم به شما. فرموده بوديد از گلپا و ايرج. دو قطعه هم از اين عزيزان تقديم شده است

 

عاشق شدن فايده نداره- كوروس سرهنگ زاده

اشك من هويدا شد - گلپا

بت چين - شجريان

چشم براه - امين الله رشيدي

اي زلف سركجت - علي اصغر زند وكيل

ناوك مژگان - نادر گلچين

نواي چوپان - منوچهر همايون پور

نفرين بر مستي - ناصر مسعودي

ستاره بخت - جمال وفايي

شباهنگ - هوشمند عقيلي

شمع و گل و پروانه - ايرج

يار شيرازي - منوچهر شفيعي

 

تمام آهنگ ها روي سرور پرشين گيگ آپلود شده اند. چنانچه در دانلود كردن از اين سرور مشكلي داريد بفرمائيد تا از سرور ديگري استفاده كنم. متشكر

 

 

 

زمان كه قالب سايت  به قالب فعلي تغيير داده شد ، بخشي را جهت نظر سنجي درباره قالب قرار دادم. امروز نتايج آن نظر سنجي به 100 راي رسيد كه از اين مجموع 75 راي مثبت و 25 راي منفي درباره  قالب سايت اعلام شده است. در نتيجه به نظر مي رسد قالب مناسب است اما مي تواند بهتر باشد. در اولين فرصت قالب مناسب تري طراحي خواهم كرد.  از شما كه در نظر سنجي شركت كرديد بسيار سپاسگزارم

 

 

سايت ها و وبلاگ هاي فرهنگي و هنري كه مايل به تبادل لينك هستند ، پس از درج لينك  اين سايت با نام "زخمه هاي عاشقانه"، آدرس خود را از اين قسمت ارسال فرمائيد تا تبادل لينك انجام شود

 

 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل ، شركت در تالار گفتگو و استفاده از دفعات دانلود نا محدود

در سايت ثبت نام كنيد

 

طریـــــــــق عاشقی خودبیــــــــــن نـــداند

نداند هیــــچ، هــــــــــر کس ایــــــــن نداند

تفــــــــــاوت هاست در آغــــــــــــاز و پایان

غــــــــم اسفنــــــــد، فـــــــــــروردین نداند

برو ای زاهــــــــد و از فقــــــــه کــــــم گوی

دل مـــا غیـــــــــر عشقــــــش دیـــن نداند

چــــــــه می دانی تو از اســــــــــــرار بـاده

سبــــــک سر، دردِ ســــر سنگیــــن نداند

چــــــــــه آمــــــــــد بر سر مهــــرآفرینــــان

که کس در شهــــــــر ما جــــــز کین نداند

دعـــــــــــــایی کن دل مخمـــــــــــور ما را

که شیــــخ ما بجــــــــز نفــــــــــرین نداند

به چشمت عکس یوسف هم کند زشت

اگــــــــر آیینــــــــــه دار آییــــــــــــن نــداند

فــــــــلک تا چند فرهــــــــــادی درین کوه

دهـــــــد جان از غم و شیــــــــــرین نداند

بیــــــــا شادی کن ای عاشق که ساقی

گشـــــــــادی در دل غـــــــــمـگین نــداند

بزن جــــــــامی و خوش باش و میندیش

که صوفــــــی غیر ازاین تسکیـــــن نداند

 

مهران نيك سيما (صوفي)

 

درود و صد درود

سال نو مسيحي آمد و من همچنان به ياد شما بودم...

هر لحظه آن را براي شما آرزوي سلامتي و سلامتي آرزوهايتان را دارم.

 

 

عذر تقصير !

در گير درس و مشق بودم و اين روز ها كه ايام امتحانات است كمي سرم خلوت شده !!!

 

چند نفر از  عزيزان نت ها و آهنگ هايي را امر فرمودند. به چشم تقديم خواهد شد. فقط قدري مجال ...

 

اون نگاه گرم تو جام شراب

اما سراب

زندگي بي چشم تو رنج و عذاب

رنج و عذاب

آه  من ترسم شبي دامنت بگيره

با دلم بازي مکن عاشق و اسير

ترسم بميره

...

 

ادامه متن ترانه ...

 

دانلود ترانه  زندگي

با صداي عبدالوهاب شهيدي

 

چند  تصنيف و ترانه دلنشين و قديمي هم تقديم شما مي شود

 

اله ناز  - بنان 

مرغ شباهنگ - محمودي خوانساري

نمي دوني - عبدالعلي وزيري

سرگشته  - قوامي

شبگرد - كوروس سرهنگ زاده

شد خزان - بديع زاده

زهره - داريوش رفيعي

 

داستان كوتاه سه تار از جلال آل احمد 

 

يک سه تار نو و بی روپوش در دست داشت و يخه باز و بی هوا راه می آمد.از پله های مسجد شاه به عجله پايين آمد و از ميان بساط خرده ريز فروش ها و از لای مردمی که در ميان بساط گسترده ی آنان، دنبال چيزهايی که خودشان هم نمی دانستند، می گشتند، داشت به زحمت رد می شد. سه تار را روی شکم نگه داشته بود و با دست ديگر، سيم های آن را می پاييد که به دگمه ی لباس کسی يا به گوشه ی بار حمالی گير نکند و پاره نشود. عاقبت امروز توانسته بود به آرزوی خود برسد. ديگر احتياج نبود وقتی به مجلسی می خواهد برود، از ديگران تار بگيرد و به قيمت خون پدرشان کرايه بدهد و تازه بار منت شان را هم بکشد. موهايش آشفته بود و روی پيشانی اش می ريخت و جلوی چشم راستش را می گرفت.گونه هايش گود افتاده و قيافه اش زرد بود.ولی سر پا بند نبود و از وجد و شعف می دويد.اگر مجلسی بود و مناسبتی داشت، وقتی سر وجد می آمد، می خواند و تار می زد و خوشبختی های نهفته و شادمانی های درونی خود را در همه نفوذ می داد. ولی حالا ميان مردمی که معلوم نبود به چه کاری در آن اطراف می لوليدند، جز اينکه بدود و خود را زودتر به جايی برساند چه می­توانست­ بکند؟

 

 

داستان كامل ...

 

بخش جديدي در سايت قرار دادم با عنوان متن ترانه ها ، و سعي مي كنم متن ترانه ها و آهنگ ها رو جمع آوري و در اين قسمت قرار بدم. لطفا اگر به ترانه خاصي علاقه داريد متن اون رو با هر چه جزئيات بيشتر در باره سازنده ، تاريخچه و... براي سايت ارسال كنيد تا با نام شما منتشر بشه

 

تالار گفتگو  رو هم مدتي بود چون وقت نداشتم و از نظر امنيتي هم خيلي دردسر داره و بايد كلي مراقبش بود بشته بودم. اما اينبار درون همين سايت راه اندازي شد و با همون نام كاربري كه در سايت ثبت نام مي كنيد به اين تالار هم دسترسي خواهيد داشت. اميدوارم محيط مناسبي براي گفتگو هاي هنري شما باشد

دسترسي به تالار

 

 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل ، شركت در تالار گفتگو و استفاده از دفعات دانلود نا محدود

در سايت ثبت نام كنيد

 

منم سرگشته حیرانت ای دوست       

کنم یکباره جان قربانت ای دوست

خلیل آسابه شوق وصل کویت        

نهم سربرسرپیمانت ای دوست

دلی دارم در آتش خانه کرده             

میان شعله ها کاشانه کرده

دلی دارم که از شوق وصالت            

وجودم را زغم ویرانه کرده

من آن آواره بشکسته بالم              

ز هجرانت بتا رو بر زوالم

منم آن مرغ سرگردان و تنها              

پریشان گشته شد یکباره حالم

سحرسربرسرسجاده کردم             

دعایی بهر آن دلداده کردم

زحسرت ساغر چشمانم ای دوست   

لبالب یکسره از باده کردم

دلا تا کی اسیر یاد یاری؟                 

زهجر یار تا کی داغ داری؟

بگو تا کی زشوق روی لیلی             

تو مجنون پریشان روزگاری؟

پریشانم، پریشان روزگارم                

من آن سرگشته ی هجر نگارم

کنون عمریست با امید وصلت           

درون سینه آسایش ندارم

زهجرت روز و شب فریاد دارم            

زبیدادت دلی ناشاد دارم

درون کوهسار سینه خود                

هزاران کشته چون فرهاد دارم

چرا ای نازنینم بی وفایی؟               

دمادم با دل من در جفایی

چرا آشفته کردی روزگارم                 

عزیزم دارد این دل هم خدایی

 

 

متن شعر همان حال و هوای دشتستانی  فایز را دارد .جایی خواندم شاعر این شعر بسیار زیبا محمود موجی است و جایی گفتند فائز دشتستانی است. مطمئن نیستم.

 

بهانه این پست ترانه فوق العاده زیبا با صدای گرم حسین کشتکار بوشهری است

آهنگسازی و تنظیم بهنام صفوی,  از آلبوم کویر خاطرات

 

دانلود آهنگ ای دوست

از آلبوم کویر خاطرات

حسین کشتکار بوشهری

 

 
تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلود به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز،
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت
 
 
 " جواب زیبای فروغ فرخ زاد به حمید مصدق"
 
من به تو خندیدم
چون که می دانستم
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
پدرم از پی تو تند دوید
و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه
پدر پیر من است
من به تو خندیدم
تا که با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و
سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک
دل من گفت: برو
چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را ...
و من رفتم و هنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام
حیرت و بغض تو تکرار کنان
می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم

که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت.

 

راستی دفعات دانلود نت ها و ردیف ها برای افراد عضو شده در سایت بدون محدودیت شد

 

 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل و استفاده از دفعات دانلود نا محدود

در سايت ثبت نام كنيد

آمار بازدید

از تاريخ 90/05/17
کل بازدید کنندگان: 2098652
کل صفحات بازدید شده: 5237714
مخاطبین امروز: 46
بازديد امروز: 60
بازدید شما : 4